Επικοινωνία

5km Thessaloniki-Langadas, postal code 56429

p.o.box 40145

Opening hours: Monday-Friday 9: 00-17: 00

Tel. +302310682640

info@tolisin.com

sales@tolisin.com

>

Leave your message and we will contact you

επαγγελματικοί εξοπλισμοί εστίασης